MADURO BAND

6BEF3678-5AD3-44B4-B89E-155FB50D75C8
NOVEMBER
Fri 1 YUICHI INOUE KAZUHI OHSUMI SHINGO
Sat 2 KEN KAWAMURA PAUL SHINGO
Sun 3
Mon 4 DENNIS PAUL YOSUKE TAMURA
Tues 5 SIMON PAUL YOSUKE TAMURA
Wed 6 SIMON PAUL YOSUKE TAMURA
Thur 7 DENNIS PAUL SHINGO
Fri 8 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 9 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 10
Mon 11 DENNIS PAUL SHINGO
Tues 12 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 13 SIMON RYOICHI ZAKOTA AKIRA HORIKOSHI
Wed (Ballroom) 13 EIKO SOLARIS  /  SIMON /  PAUL  /  TOMOYUKI OKABE 
Thur 14 DENNIS MARK SHINGO
Fri 15 DENNIS RYUICHI SHINGO
Sat 16 SIMON MARK TOMOYUKI OKABE
Sun 17

DANIELLE START

Mon 18 DENNIS PAUL SHINGO ( REHEARSAL )
Tues 19 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 20 MAKOTO KADOWAKI PAUL SHINGO
Thur 21 DENNIS MARK SHINGO
Fri 22 DENNIS MARK SHINGO
Sat 23 KEVIN Mc HUGH MARK SHINGO (FROM 21:00)
Sun 24
Mon 25 DENNIS PAUL YOSUKE TAMURA
Tues 26 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 27 SIMON PAUL ANDO MASANORI
Thur 28 DENNIS PAUL ANDO MASANORI
Fri

Fri  (Afternoon)

29

29

SIMON

SIMON

PAUL

RYOICHI ZAKOTA

YOSUKE TAMURA

YOSUKE TAMURA

Sat 30 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Sun 1
DECEMBER
Mon 2 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Tues 3 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 4 DENNIS PAUL YOSUKE TAMURA
Thur 5 MAKOTO KADOWAKI PAUL TORU TAKAHASHI
Fri 6 KEVIN Mc HUGH PAUL YOSUKE TAMURA
Sat 7 SIMON PAUL TORU TAKAHASHI
Sun 8
Mon 9 MAKOTO KADOWAKI RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Tues 10 SIMON KAZUHI OHSUMI TOMOYUKI OKABE
Wed 11 SIMON PAUL SHUNSUKE UMINO
Thur 12 MAKOTO KADOWAKI PAUL TORU TAKAHASHI
Fri 13 MAKOTO KADOWAKI PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 14 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 15
Mon 16 MAKOTO KADOWAKI MARK TOMOYUKI OKABE
Tues 17 SIMON PAUL SHOGO HAMADA
Wed 18 SIMON PAUL YOSUKE TAMURA
Thur 19 MAKOTO KADOWAKI RYUICHI AKIRA HORIKOSHI
Fri 20 DENNIS RYUICHI SHUNSUKE UMINO
Sat 21 SIMON RYUICHI YOSUKE TAMURA
Sun 22
Mon 23 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 24 KIICHI FUTAMURA PAUL YOSUKE TAMURA
Wed 25 DENNIS PAUL SHUNSUKE UMINO
Thur 26 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 27 DENNIS KAZUHI OHSUMI SHUNSUKE UMINO
Sat 28 SIMON MARK TOMOYUKI OKABE
Sun 29
Mon 30 DENNIS PAUL TORU TAKAHASHI
Tues 31 SIMON PAUL YOSUKE TAMURA
JANUARY
Wed 1 SIMON PAUL YOSUKE TAMURA
Thur 2 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 3 DENNIS PAUL YOSUKE TAMURA
Sat 4 SIMON PAUL YOSUKE TAMURA
Sun 5
Mon 6 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 7 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 8 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 9 DENNIS PAUL YOSUKE TAMURA
Fri 10 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 11 KEVIN PAUL TORU TAKAHASHI
Sun 12
Mon 13 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 14 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 15 YUICHI INOUE PAUL YOSUKE TAMURA
Thur 16 DENNIS PAUL YOSUKE TAMURA
Fri 17 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 18 SIMON KAZUHI OHSUMI TOMOYUKI OKABE
Sun 19
Mon 20 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 21 KEVIN PAUL TORU TAKAHASHI
Wed 22 DENNIS PAUL AKIRA HORIKOSHI
Thur 23 DENNIS PAUL AKIRA HORIKOSHI
Fri 24 KEN KAWAMURA MARK TOMOYUKI OKABE
Sat 25 KEVIN RYUICHI  TOMOYUKI OKABE
Sun 26
Mon 27 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 28 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 29 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 30 DENNIS PAUL TORU TAKAHASHI
Fri 31 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
FEBRUARY
Sat 1 KOICHI SATO RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Sun 2
Mon 3 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Tues 4 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 5 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 6 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 7 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 8 SIMON KAZUHI OHSUMI TOMOYUKI OKABE
Sun 9
Mon 10 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 11 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 12 SIMON PAUL AKIRA HORIKOSHI
Thur 13 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 14 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 15 SIMON MARK AKIRA HORIKOSHI
Sun 16
Mon 17 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Tues 18 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Wed 19 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Thur 20 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 21 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 22 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 23
Mon 24 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 25 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 26 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 27 MAKOTO KADOWAKI PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 28 MAKOTO KADOWAKI PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 29 MAKOTO KADOWAKI PAUL TOMOYUKI OKABE
MARCH
Sun 1
Mon 2 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Tues 3 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Wed 4 MAKOTO KADOWAKI RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Thur 5 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Fri 6 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Sat 7 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Sun 8
Mon 9 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Tues 10 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Wed 11 SIMON RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Thur 12 DENNIS MARK TOMOYUKI OKABE
Fri 13 DENNIS RYUICHI TOMOYUKI OKABE
Sat 14 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 15
Mon 16 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 17 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 18 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 19 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 20 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 21 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 22
Mon 23 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 24 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 25 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 26 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 27 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 28 KOICHI SATO PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 29
Mon 30 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 31 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
APRIL
Wed 1 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 2 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 3 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 4 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 5
Mon 6 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 7 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 8 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 9 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 10 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 11 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 12
Mon 13 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 14 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 15 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 16 KEVIN PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 17 KOICHI SATO PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 18 HIDEAKI HORI PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 19
Mon 20 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 21 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 22 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 23 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 24 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 25 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 26
Mon 27 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 28 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 29 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 30 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
MAY
Fri 1 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 2 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 3
Mon 4 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 5 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 6 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 7 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 8 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 9 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 10
Mon 11 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 12 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 13 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 14 DENNIS TOMOYUKI OKABE
Fri 15 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 16 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 17
Mon 18 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 19 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 20 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 21 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 22 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 23 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 24
Mon 25 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 26 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 27 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 28 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 29 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 30 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 31
JUNE
Mon 1 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 2 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 3 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 4 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 5 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 6 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 7
Mon 8 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 9 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 10 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 11 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 12 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 13 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 14
Mon 15 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 16 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 17 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 18 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 19 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 20 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 21
Mon 22 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 23 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
24 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 25 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 26 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 27 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 28
Mon 29 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 30 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
JULY
Wed 1 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 2 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 3 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 4 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 5
Mon 6 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 7 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 8 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 9 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 10 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 11 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 12
Mon 13 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 14 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 15 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 16 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 17 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 18 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 19
Mon 20 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 21 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 22 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 23 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 24 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 25 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 26
Mon 27 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 28 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 29 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 30 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 31 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
AUGUST
Sat 1 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 2
Mon 3 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 4 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 5 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 6 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 7 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 8 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 9
Mon 10 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 11 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 12 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 13 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 14 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 15 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 16
Mon 17 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
18 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 19 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 20 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 21 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 22 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 23
Mon 24 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 25 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 26 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 27 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 28 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 29 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 30
Mon 31 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
SEPTEMBER
Tues 1 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 2 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
3 DENNIS PAUL
Fri 4 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 5 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 6
Mon 7 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 8 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 9 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 10 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 11 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 12 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 13
Mon 14 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 15 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 16 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 17 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 18 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
19 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 20
Mon 21 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 22 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 23 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Thur 24 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Fri 25 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Sat 26 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Sun 27
Mon 28 DENNIS PAUL TOMOYUKI OKABE
Tues 29 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE
Wed 30 SIMON PAUL TOMOYUKI OKABE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s